Monday, 06/07/2020 - 09:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lộc Ninh

Kế hoạch từ tuần 1- tuần 20

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Mừng Quốc khánh mồng 2 tháng 9

(Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Ổn định nề nếp dạy, nề nếp học sinh bán trú.

- Dạy học tuần 1;

- BGH- TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Luyện tập khai giảng năm học mới;

- Điều tra phổ cập;

- Làm duwj toán các khoản thu ( KT)

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(21/8)

- Học nội quy.

- Dạy học Tuần 1.

- Tổng hợp điều tra PC( Đ/c Hiền)

-BGH, TPT đội kiểm tra nề nếp các lớp học.

 

- Dạy học

- Luyện tập khai giảng.

- Luyện tập VN.

-Đ/c Châu thông báo hiệu lệnh trống.

-Đ/c Hải nhận hồ sơ trường tại PGD (gặp đ/c tuyết)

3

(22/8)

- Dạy học

- Tập huấn PCGD tại TTGDTX từ 7h30 ngày 22-23/8 ( Đ/c Hải Lý, Đ/c Hiền VP)

- Dạy học

-Tập VN, Khai giảng.

 

4

(23/8)

- Dạy học

-Triễn khai NVNH tại SGD( HT)

- Dạy học

-Tập VN, Khai giảng.

 

5

(24/8)

- Dạy học

 

- Dạy học

-Tập VN, khai giảng.

-Họp tổ.

6

(25/8)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

- Hội ý cốt cán.

7

(26/8)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(27/8)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Mừng Quốc khánh mồng 2 tháng 9; Mừng Ngày hội khai trường.

(Từ ngày 28/8 đến ngày 3/9/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Tiếp tục ổn định nề nếp dạy, nề nếp học sinh bán trú.

- Dạy học tuần 2;

- BGH- TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Luyện tập khai giảng năm học mới;

- Xây dựng kế hoạch năm học. Các tổ họp tổ đăng ký các chỉ tiêu thi đua, chuyên đề.

- Điều tra phổ cập;

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng. ( Quét vôi tường rào cs 1)

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(28/8)

- Chào cờ 2 Cơ sở

- Dạy học Tuần 2.

- Tổng hợp điều tra PC( Đ/c Hiền VP)

- Xây dựng kế hoạch năm học.

 

- Dạy học

- Luyện tập VN.

- Kiển tra vệ sinh 2 CS theo phân công.

3

(29/8)

- Dạy học

 

- Dạy học

-Tập VN chuẩn bị cho khai giảng.

 

4

(30/8)

- Dạy học

 

- Dạy học

-Tập VN.

 

5

(31/8)

- Dạy học

- Gửi giấy mời, chuẩn bị khai giảng.( Hiền KT + Chi đoàn)

- Dạy học

-Tập VN.

- Họp tổ.

6

(1/9)

- Tổng duyệt cho khai giảng.

 

 

- Tổng duyệt cho khai giảng

- Hội ý cốt cán.

7

(2/8)

- Nghỉ lễ 2/9

- Nghỉ lễ 2/9.

Chủ nhật

(3/9)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3

Mừng Ngày hội khai trường.

(Từ ngày 4/9đến ngày 10/9/2017)

---------------------------

 

* Trọng tâm: - Khai giảng năm học mới.

- Dạy học tuần 3( dạy chương trình ngày thứ 5,6 tuần 2; dạy CT thứ 2,3,4 tuần 3)

- BGH- TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch của CBQL,GV.

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(4/9)

- Nghỉ bù lễ.

 

- Nghỉ bù lễ.

3

(5/9)

- Khai giảng năm học mới

 

- Dạy học

- GV về nhận công tác gặp mặt hội đồng sư phạm.

 

4

(6/9)

- Dạy học

- Khối 1 đón đoàn kiến tập sư phạm( dự 1 tiết học CN lớp 1)

 

- Dạy học

 

 

5

(7/9)

- Dạy học

- Nộp kế hoạch BDTX cho CBQL ( đ/c H Lý)

 

- Dạy học

- HT, các TT chuyên môn, PHT xây dựng kế hoạch năm học

 

6

(8/9)

- Dạy học

- Dự toán lại các khoản thu( đ/c KT)

 

- Dạy học.

- Hội ý cốt cán.

7

(9/9)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(10/9)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN

(Từ ngày 11/9đến ngày 17/9/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 4 ( dạy bù thêm chương trình 2 ngày tuần 3)

- BGH- TV,TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Họp BCH CMHS, họp PHHS.

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(11/9)

- Chào cờ 2 cơ sở.

- Dạy học

- HT hoàn thiện xây dựng kế hoạch.

- Dạy học.

 

3

(12/9)

- Dạy học

- Nộp Kế hoạch năm học ( tại đ/c Việt Hà PGD đ/c Hải)

- Nộp kế hoạch " Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" (đ/c Hải Lý)

- Dạy học

 

 

4

(13/9)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

- TPT, TV, Y tế kiểm tra nề nếp, trang trí lớp học, vệ sinh.( có chấm xếp loại A,B,C cho 25 lớp)

 

5

(14/9)

- Dạy học

-Đ/c Hiền Kt làm biên bản họp phụ huynh các lớp.

 

- Dạy học

- Gửi giấy mời họp BCH PH mở rộng (đ/c Hiền KT,VP,Y tế)

 

6

(15/9)

- Dạy học

- Họp BCH Hội CMHS( 14h 30 tại hội trường CS2)

 

- Họp phụ huynh học sinh 16h 30 theo đơn vị lớp.

7

(16/9)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(17/9)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 5

Lập thành tích chào mừng hội nghị CBVC.

(Từ ngày 18 /9đến ngày 24/9/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 4

- Dọn vệ sinh trường lớp sau bão số 10.

- BGH- TV,TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Chuẩn bị cho hội nghị CBVC.

- Họp BCH CMHS, họp PHHS.

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(18/9)

- Chào cờ 2 cơ sở.

- Dạy học

 

- Dạy học.

 

3

(19/9)

- Dạy học

- Lớp 1 đón đoàn kiến tập( 1 tiết tiếng việt - 8h)

- Dạy học

- Gửi giấy mời BCH CMHS (Đ/c Hải Y tế)

 

4

(20/9)

- Dạy học

- Họp BCH CMHS mở rộng( 8h)

 

- Dạy học

- TPT, TV, Y tế kiểm tra nề nếp, trang trí lớp học, vệ sinh.( có chấm xếp loại A,B,C cho 25 lớp)

 

5

(21/9)

- Dạy học

-Đ/c Ngọ tập huấn CN lớp 1 tại TH Đồng Phú 2 ngày(21- 22/9)

- Lớp 1 đón đoàn kiến tập( 1 tiết tiếng việt - 8h)

 

- Dạy học

-Tập VN chuẩn bị cho HNGV.

-Hội ý cốt cán cuối buổi.

6

(22/9)

- Dạy học

-Hội ý GVCN.

- Họp phụ huynh học sinh 16h 30 theo đơn vị lớp.

7

(23/9)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(24/9)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 6

Lập thành tích chào mừng hội nghị CB, CC, VC.

(Từ ngày 25 /9đến ngày 1/10/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 5; Thực hiện dạy học 9 buổi tuần.

- Hội nghị CB,CC,VC và Đại hội CĐCS.

- BGH Sắp xếp lại TKB cho dạy học 9 buổi/tuần.

- BGH - TV, TPT đội kiểm tra việc sắp xếp lớp học, vệ sinh....

- Họp BCH CMHS, Hội nghị Ban ĐDPH học sinh.

- TPT đội chuẩn bị cho kế họach vui trung thu cho HS.

- Thực hiện an toàn GV-HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(25/9)

- Hội nghị CBGV

 

 

- Đại hội CĐCS

 

3

(26/9)

- Dạy học

 

- Dạy học.

 

4

(27/9)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

 

 

5

(28/9)

- Dạy học

- Gửi giấy mời cho hội nghi BĐ DCMHS.

 

- Dạy học

- Hội nghị trù bị chuẩn bị cho hội nghị BĐD CMHS (15h)

- Hội ý cốt cán cuối buổi.

 

6

(29/9)

- Dạy học

- Trang trí cho hội nghị CMHS (chi đoàn)

-Hiệu trưởng tham dự tập huấn.

 

- Các tổ họp tổ chuyên môn 14h.

- Hội nghị CMHS 15h.

7

(30/9)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(1/10)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 7

Tổ chức vui " Đêm hội trăng rằm" cho toàn thể học sinh tham gia.

(Từ ngày 2 /10 đến ngày 8/10/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 6; Thực hiện dạy học 9 buổi tuần.

- Tổ chức vui trung thu cho HS toàn trường.

- Thực hiện TKB cho dạy học 9 buổi/tuần.

- Tổ chức chuyên đề: Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

- TPT đội triễn khai chuẩn bị cho đêm vui trung thu cho HS.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(2/10)

- Chào cở 2 sơ sở.

- Dạy học tuần 6

- Gửi giấy mời cho "Vui trung thu"

- Dạy học.

 

3

(3/10)

- Dạy học

-GV nộp danh sách học sinh bị thiệt hại nặng do Bão số 10( tại đ/c Hiền VP)

- Dạy học.

-Trang trí chuẩn bị cho đêm trung thu( chi đoàn )

4

(4/10)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

-Vui trung thu( CS2) Toàn thể HS tham gia 16h30.

 

5

(5/10))

- Dạy học

- Gửi giấy mời tổ chức chuyên đề về PGD.( đ/c Hải)

 

- Dạy học

 

 

6

(6/10)

- Dạy học

-Hội ý chuẩn bị chuyên đề buổi chiều.

 

 

- Chuyên đè cấp trường" Đổi mới sinh hoạt chuyên môn".

7

(7/10)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(8/10)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 8

Thi đua lập thành tich chào mừng ngày thành lập "Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam"

(Từ ngày 29/10 đến ngày 15/10/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 7; Thực hiện dạy học 9 buổi tuần.

- Thao giảng các tổ chuyên môn; Dự giờ thăm lớp BGH.

- Thực hiện TKB mới cho dạy học 9 buổi/tuần.

- Chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Liên đội.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(9/10)

- Chào cở 2 sơ sở.

- Dạy học tuần 7

- Dự lễ phát động "Tuần lễ học tập suốt đời tại THCS số 1 Bắc Lý( đ/c Lý P.HT)

- Dạy học.

- Các tổ chuyên môn lên K/H thao giảng, đính lên bảng chuyên môn phòng GV.

3

(10/10)

- Dạy học

 

- Dạy học.

 

4

(11/10)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

 

 

5

(12/10))

- Dạy học

- Tập huấn công tác kiển tra nội bộ tại PGD, HT, PHT, Trưởng ban TTND.( 2 ngày)

- Tập huấn công tác đội tại Thành đoàn( đ/c Châu 2 ngày)

- Dạy học

 

 

6

(13/10)

- Dạy học

- Các tổ thao giảng

 

 

- Các tổ chuyên môn thao giảng.

7

(14/10)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(15/10)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 9

Thi đua lập thành tich chào mừng ngày thành lập "Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam"

(Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 8; Thực hiện dạy học 9 buổi tuần.

- Đón đoàn kiến tập sư phạm từ 16/10 đến 5/11/2017.

- Tập hợp kết quả thao giảng nộp chuyên môn trường.

- BCHCĐ kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch cho tổ chức 20/10.

- Thực hiện tổ chức các hoạt động VHVN chào mừng ngày 20/10/2017.

- Tổ chức hội kỷ niệm 20/10( chiều thứ 6)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(16/10)

- Chào cở 2 sơ sở; Đón đoàn kiến tập sư phạm, phân công giáo sinh kiến tập về lớp kiến tập.

- Dạy học tuần 8

 

- Dạy học.

- Các tổ triễn khai luyện tập các nội dung cho kỷ niệm 20/10 cuối buổi.

3

(17/10)

- Dạy học

- Tập huấn công tác KTNB (HT, P.HT, Trưởng BTTND) 2 ngày 17,18.

- Dạy học.

-Tập VN,TDTT.

4

(18/10)

- Dạy học

- Tập huấn quản lý mạng (HT. đ/c Vân.)

 

- Dạy học

-Tập VN,TDTT.

- Hội ý công tác chuẩn bị cho 20/10 ( HT, BCHCĐ)

5

(19/10))

- Dạy học

- Trang trí sân khấu cho lễ kỷ niệm 20/10. ( chi đoàn)

- Dạy học

 

 

6

(20/10)

- Dạy học

- Trang trí sân khấu.

 

Tổ chức kỷ niệm 20/10 ( 1 buổi)

7

(21/10)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(22/10)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 10

Thi đua lập thành tich chào mừng ngày thành lập "Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam"

(Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 9; Thực hiện dạy học 9 buổi tuần.

- Hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp kết quả cho đoàn kiến tập sư phạm.

- Thực hiện tập huấn cho nhóm dạy học tiếng anh theo sách mới( đ/c Ái Lệ)

- Tập huấn "Bàn tay nặn bột" cấp TP đ/c Lý P.HT, đ/c Long; Tập huấn dạy học cho học sinh KTHN( đ/c Lý P.HT, đ/c Lan TT tổ 2)

- Đại hội Liên đội.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(23/10)

- Chào cở 2 sơ sở.

- Dạy học tuần 9

 

- Dạy học.

 

3

(24/10)

- Dạy học

-Tập huấn dạy học hoan nhập cho HSKT (đ/c Lý P.HT, đ/c Lan TT tổ 2, tại TH số 1 Bão Ninh.)

 

- Dạy học.

 

4

(25/10)

- Dạy học

 

 

- Dạy học

 

5

(26/10))

- Dạy học

 

- Dạy học

- Tổng hợp kết quả đoàn kiến tập.

 

6

(27/10)

- Dạy học

- Tập huấn dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" đ/c Lý P.HT, đ/c Long tại Phòng GD.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tổng kết kiến tập sư phạm.

7

(28/10)

- Điều tra phổ cập

- Điều tra phổ cập.

Chủ nhật

(29/10)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 11

(Từ ngày 30/10 đến ngày 5/11/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 10; Kiểm tra phổ cập cấp TP ( Thứ 3)

- Các tổ nộp lịch hội thi "Lao động sáng tạo", hội thi tiến hành từ thứ 6 tuần 10.

- Thi tiếng hát học sinh "Chào mừng 20/11"( Dự kiến thi vào chào cờ đầu tuần); Lên kế hoạch tập VN cho Giáo viên chuẩn bị dự thi ( đ/c Lý P.HT)

- Thi HKPĐ cấp TP( Môn Bơi ngày 4/11, cô Nga, cô Cương phụ trách)

- Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp trường, liên trường.

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(30/10)

- Chào cở 2 sơ sở.

- Dạy học tuần 10

-Nộp hồ sơ, phiếu thi đấu cho HS thi HKPĐ ( đ/c Châu)

- Dạy học.

-Triễn khai làm đất trồng rau( Liên hệ đơn vị Ra Đa.

- Nộp hồ sơ phổ cập tại PGD (Hiền VP)

3

(31/10)

- Dạy học

-Kiểm tra phổ cập ( tại PGD Hiền VP.HT)

- Dạy học.

 

4

(1/11)

- Dạy học

- Dạy học

5

(2/11))

- Dạy học

- Dạy học

 

6

(3/11)

- Hội thi "Lao động sáng tạo"

- Bốc thăm thi tiếng hát HS (Đ/C Châu)

- Hội thi "Lao động sáng tạo"

 

7

(4/11)

-Thi HKPĐ môn Bơi ( cô Nga, Cương đưa HS đi thi)

- Họp tổ chuyên môn.

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(5/11)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 12

(Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Dạy học tuần 11;

- Tiếp tục Hội thi "Lao động sáng tạo". Kết hợp kiểm tra nề nếp dạy học, trang trí lớp học.

- Thi tiếng hát học sinh "Chào mừng 20/11"( Dự kiến thi vào chào cờ đầu tuần); Nộp tên tiết mục hội diễn VN của GV đ/c Lý P.HT.

- Xem lại hồ sơ phổ cập chuẩn bị cho kiểm tra cấp Tỉnh( đ/c Hiền VP.

- Tuyển chọn HS chuẩn bị làm hồ sơ thi đấu các môn còn lại, không được để chậm trể hồ sơ( đ/c Châu TPT, đ/c Nga, Cương)

- Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp trường, liên trường.

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. (CS1 đ/c Long phụ trách chia đất cho các lớp, CS 2 đ/c Lý phụ trách chia khu vực)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(6/10)

- Chào cở 2 sơ sở.

- Dạy học tuần 11

- Nộp tiết mục hội diễn VNGV.

- Dạy học.

-Triễn khai làm đất trồng rau( Liên hệ đơn vị Ra Đa.

-Tập VN cho GV.

3

(7/10)

- Dạy học

- Thao giảng.

- Dạy học.

- Thao giảng.

4

(8/11)

- Dạy học

-Thao giảng.

- Dạy học

-Thao giảng.

5

(9/11))

- Dạy học

-Thao giảng.

- Dạy học

- Thao giảng.

6

(10/11)

- Dạy học.

- Hội thi "Lao động sáng tạo"

 

7

(11/11)

-Thi HKPĐ môn Bơi ( cô Nga, Cương đưa HS đi thi)

- Họp tổ chuyên môn.

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(12/11)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 13

Thi đua lập thành tích cao nhất mừng 35 năm ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11/2017.

(Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Chuẩn bị giấy mời, chương trình VN cho kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo VN.( đ/c Hiền Kế toán); họp bàn 20/11 với hội CMHS đ/c HT

- Dạy học tuần 12;

- Thi tiếng hát học sinh "Chào mừng 20/11": Thứ 2 CS 1 chào cờ, CS 2 sáng thứ 3 đầu buổi 7h15 phút đến 8h.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên ( TT và đ/c P.HT)

- Chuẩn bị làm hồ sơ thi đấu các môn còn lại, không được để chậm trể hồ sơ( đ/c Châu TPT, đ/c Nga, Cương)

- Chuẩn bị tốt cho Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp liên trường ( đ/c Lý P.HT và tổ 4, các tổ trưởng).

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. (CS1 đ/c Long phụ trách chia đất cho các lớp, CS 2 đ/c Lý phụ trách chia khu vực)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(13/10)

- Chào cở thi giọng hát hay.

- Dạy học tuần 12

- Treo băng rôn khi

- Dạy học.

-Tập VN cho GV.

- Họp cốt cán.

3

(14/10)

- Dạy học

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Dạy học.

- Duyệt văn nghệ chuẩn bị hội diễn.

4

(15/11)

- Dạy học

 

- Dạy học

 

5

(16/11))

- Dạy học

- Gửi giấy mời 20/11.

- Dạy học

 

6

(17/11)

- Dạy học.

- Họp hội đồng( 15h)

 

7

(18/11)

- Tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo VN tại nhà VH Xã 7h30.(Toàn thể GV trong trường)

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(19/11)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 14

Thi đua lập thành tích cao nhất mừng 35 năm ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11/2017.

(Từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: - Chuẩn bị giấy mời, chương trình VN cho kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo VN.( đ/c Hiền Kế toán); họp bàn 20/11 với hội CMHS đ/c HT

- Dạy học tuần 13;

- Chuẩn bị làm hồ sơ thi đấu các môn còn lại, không được để chậm trể hồ sơ( đ/c Châu TPT, đ/c Nga, Cương)

- Chuẩn bị tốt cho Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp liên trường ( đ/c Lý P.HT và tổ 4, các tổ trưởng).

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. (CS1 đ/c Long phụ trách chia đất cho các lớp, CS 2 đ/c Lý phụ trách chia khu vực)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(20/10)

- Nghỉ học, GV toàn trường đón đoàn TP về thăm.

- Nghỉ học

3

(21/10)

- Dạy học

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Dạy học.

 

4

(22/11)

- Dạy học

 

- Dạy học

 

5

(23/11))

- Dạy học

 

- Dạy học

 

6

(24/11)

- Dạy học.

- Họp hội đồng( 15h)

 

7

(25/11)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(26/11)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 15

(Từ ngày 27/11 đến ngày 3/12/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học tuần 14

- Chuẩn bị làm hồ sơ thi đấu các môn còn lại, không được để chậm trể hồ sơ( đ/c Châu TPT, đ/c Nga, Cương)

- Chuẩn bị tốt các nội dung dón đoàn kiểm tra ATTP.

- Chuẩn bị báo cáo về CSVC cho đoàn thành phố rà soát trường chuẩn quốc gia.

- Chuẩn bị tốt cho Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp liên trường ( đ/c Lý P.HT và tổ 4, các tổ trưởng).

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. (CS1 đ/c Long phụ trách chia đất cho các lớp, CS 2 đ/c Lý phụ trách chia khu vực)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(27/10)

- Chào cờ đầu tuần.( triễn khai viết thư UPU.) đ/c Châu.

 

- Dạy học

3

(28/10)

- Dạy học

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

 

- Dạy học.

 

4

(29/11)

- Dạy học

 

- Dạy học

 

5

(30/11))

- Dạy học

 

- Dạy học

 

6

(1/12)

- Dạy học.

- Họp hội đồng( 15h)

 

7

(2/12)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(3/12)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

* Lưu ý: Hiện nay đoàn kiểm tra nhiệm vụ năm học đang đi kiểm tra 1 số trường tiểu học trên địa bàn Đồng Hới, đề nghị GV toàn trường thực hieenjn nghiêm túc nề nếp dạy học, hồ sơ bài học đầy đủ.

 

KẾ HOẠCH TUẦN 16

(Từ ngày 4/12 đến ngày 10/12/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học tuần 15

- Tập luyện và thi đấu tốt 2 môn: Bóng bàn và đá cầu( đ/c Châu TPT, đ/c Nga, Cương)

- Thi chọn HS OTE thứ 2, chào cờ cho phần thi hùng biện.

- Chuẩn bị tốt các nội dung đón đoàn kiểm tra ATTP( 6/12).

- Chuẩn bị báo cáo về CSVC cho đoàn thành phố rà soát trường chuẩn quốc gia.

- Thực hiện Chuyên đề dạy học theo PP "Bàn tay nặn bột" cấp liên trường ( đ/c Lý P.HT và tổ 4, các tổ trưởng)., dự kiến 8/12 tổ chức CĐ.

- Triễn khai làm đất trồng rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. (CS 2 đ/c Lý phụ trách chia khu vực, tiến hành trồng rau)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(4/12)

- Chào cờ đầu tuần.( thi tiếng anh OTE)

- Dạy học.

 

- Dạy học

3

(5/12)

- Dạy học

- Chuẩn bị bài dạy cho Chuyên đề liên trường.

 

- Dạy học.

 

4

(6/12)

- Dạy học

- Gặp mặt HS dự thi HKPĐ cấp TP.

- Dạy học

- Kiểm tra ATTP( từ 15h 30 đến 17h)

5

(7/12))

- Dạy học

- Thi HKPĐ cấp TP môn: Bóng bàn và đá cầu 2 ngày, GV đưa HS dự thi đ/c Châu, Cương, Nga, Hải y tế ( 7,8/11)

- Dạy học

- HS dự thi HKPĐ cấp TP.

6

(8/12)

- Dạy học.

-HS dự thi HKPĐ cấp TP.

- Tổ chức chuyên đề cấp Liên trường, PPGH" BTNB" 14h.

7

(9/12)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(10/12)

Nghỉ

* KT ATTP hoãn ra tuần sau.

Nghỉ

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 17

Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

(Từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học tuần 16

- Thi chọn HS OTE thứ 3.

- Triễn khai tập huấn về dạy học phát triễn nâng cao năng lực HS.( 1 ngày)

- TT nộp đề kiểm tra cuối học kỳ 1 lên mail trường.

- Chăm sóc vườn rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. Đ/c Lý P.HT, đ/c Châu TPT tiến hành chấm rườn rau lần 1.

- Tập luyện các môn thi đấu còn lại cho HKPĐ cấp TP( đ/c Châu, Nga, Cương)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(11/12)

- Chào cờ đầu tuần.( 2 CS)

- Dạy học.

 

- Dạy học

3

(12/12)

- Dạy học

 

 

- Dạy học.

 

4

(13/12)

- Dạy học

 

- Dạy học

 

5

(14/12))

- Dạy học

 

- Dạy học

 

6

(15/12)

- Tập huấn dạy học phát triễn nâng cao năng lực cho HS.

 

-Tập huấn dạy học phát triễn nâng cao năng lực cho HS.

- Các lớp 3c, 4b, 5c học tiếng anh tăng cường.

 

7

(16/12)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(17/12)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 18

Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

(Từ ngày 18/12 đến ngày 24/12/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học tuần 17

- Thi chọn HS OTE lần thứ 3.

- Ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ 1 cho HS.

- GV dự thi phần lý thuyết GVDG cấp TP.

- Duyệt đề thi học kỳ.

- Chăm sóc vườn rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. Đ/c Lý P.HT, đ/c Châu TPT tiến hành chấm rườn rau lần 2.

- Tập luyện các môn thi đấu còn lại cho HKPĐ cấp TP( đ/c Châu, Nga, Cương)

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(18/12)

- Chào cờ đầu tuần.( 2 CS)

- Dạy học.

 

- Dạy học

-Tôn tạo lại vườn hoa, bồn cây cảnh trường.

3

(19/12)

- Dạy học

 

 

- Dạy học.

-BGH, TT trao đổi gặp mặt GV chuẩn bị dự thi GVDG TP.

4

(20/12)

- Dạy học

 

- Dạy học

- Thăm một số đơn vị bộ đội trên địa bàn nhân 22/12 ( BGH, các đ/c cốt cán trường)

5

(21/12))

- Dạy học

- GV dự thi phần lý thuyết tại PGD( đ/c Loan, Lệ, Thanh)

 

- Dạy học

 

6

(22/12)

- Dạy học.

- Chấm điểm vườn rau các lớp (đ/c Lý P.HT, đ/c Châu)

 

- Các lớp 3c, 4b, 5c học tiếng anh tăng cường.

 

7

(23/12)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(24/12)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 19

Chào mừng năm mới 2018

(Từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện tuần 18

- Ôn tập, thi cuối kỳ 1 cho HS.

- Duyệt đề thi học kỳ.

- Kiểm tra công tác y tế trường học, đ/c Hải, Hiền KT chuẩn bị hồ sơ, biên bản ( thứ 5 - 25/12)

- Chăm sóc vườn rau. Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. Đ/c Lý P.HT, đ/c Châu TPT tiến hành chấm rườn rau lần 3.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(25/12)

- Chào cờ đầu tuần.( 2 CS)

- Dạy học.

-Kiển tra Y tế trường học ( 1 buổi)

-Tập huấn dạy học tin học tại Th Hải Đình( cô Lý, cô Vân)

- Dạy học

-Tôn tạo lại vườn hoa, bồn cây cảnh trường.

- Xem lại phần mềm quản lý nhân sự QMS( Hiền VP)

3

(26/12)

- Dạy học

-Thi cuối kỳ 1 các môn: Tiếng anh.

- Dạy học.

 

4

(27/12)

- Dạy học

-Thi cuối kỳ 1 các môn: Khoa, sử và địa; TNXH.

-Nộp báo cáo dự kiến quy mô trường lớp từ 2018-2023( Hiền vp)

- Dạy học

 

5

(28/12))

- Dạy học

-Thi cuối kỳ 1( Toán và TV)

 

- Thi cuối kỳ 1.

 

6

(29/12)

- Chấm điểm vườn rau các lớp (đ/c Lý P.HT, đ/c Châu)

 

- Các lớp 3d, 3e, 4d,4e, 5d, 5e học tiếng anh tăng cường.

 

7

(30/12)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(31/12)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 20

Chào mừng năm mới 2018

(Từ ngày 2/1 đến ngày 7/1/2018)

---------------------------

* Trọng tâm: -Thực hiện dạy học tuần 19 ( dạy bù ngày thứ 2)

- Dạy học tuần đầu tiên của học kỳ 2

- Họp hội đồng thi đua.

- Các tổ có GV chuẩn bị thẩm định GVDG chuẩn bị bài dạy.

- Sơ kết học kỳ 1, Thực hiện báo cáo chất lường học kỳ 1(5/1)

- Kiểm tra ATTP, đ/c Hiền KT, Hải y tế, bộ phận bếp và GV bán trú chuẩn bị hồ sơ, biên bản ( thứ 5 - 4/1)

-Các lớp xây dựng kế hoạch cho vườn rau đẹp của mình. Đ/c Lý P.HT, đ/c Châu TPT tiến hành chấm rườn rau lần 3.

- Thực hiện an toàn GV- HS trong điều kiện trường học có công trình đang xây dựng 2 cơ sở.

 

Thứ

(ngày)

Sáng

Chiều

2

(1/1)

-Nghỉ tết dương lịch.

-Nghỉ tết dương lịch

3

(2/1)

- Dạy học

 

- Dạy học.

 

4

(3/1)

- Dạy học

- Đ/c Hiền KT, đ/c Hải y tế kiểm tra lại hồ sơ ATTP, chuẩn bị cho Kiêm tra.

 

- Dạy học

-Họp hội đồng thi đua cuối kỳ 1.

5

(4/1))

- Dạy học

- HT họp HĐND Xã( 1 ngày)

-Nộp báo cáo về PGD( Hiền VP)

 

- Dạy học.

 

6

(5/1)

- Dạy học

 

- Học tiếng anh tăng cường.

 

7

(6/1)

- Họp tổ

 

- Họp tổ chuyên môn.

Chủ nhật

(7/1)

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 15
Năm 2020 : 3.672