Ngày 02 tháng 5 năm 1990 Theo Quyết định số:252/QĐ Của UBND Thị xã Đồng Hới trường Tiểu học số 1 và số 2 Lộc Ninh được thành lập trên cơ sở chia tách từ trường PTCS Lộc Ninh. Ngày 20 tháng 8 năm 2009 theo Quyết định số:2953/QĐ-UBND: Ủy Ban Nhân Dân TP Đồng Hới quyết định sát nhập hai trường Tiểu học số 1 và Tiểu học số 2 Lộc Ninh. Từ đó đến nay, trường đã trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành một cách toàn diện. Hiện nay trường có 22 lớp học với tổng số 558 học sinh; 45 cán bộ giáo viên (trong đó 34 cán bộ giáo viên trong biên chế).